STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA OPĆINE DUBRAVICA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2025.

 

 


.......................................................................................


 
 
Strateški program razvoja Općine Dubravica za razdoblje 2021.-2025.


Odluka o usvajanju Strateškog programa razvoja Općine Dubravica za razdoblje 2021.-2025.Izvješće o savjetovanju za Strateški program razvoja

Nacrt Strateškog programa

Odluka načelnika da ne treba strateška ocjena

Odluka načelnika da ne treba strateška ocjena

Odluka o započinjenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Odluka o izradi razvojnog dokumenta Strateškog programa-usvojeno od vijeća
 
 
O načelniku
Gospodarenje otpadom
Registri Općine Dubravica
Sredstva donacije – obnova potresom stradale zgrade crkve Sv. Ane u Rozgi

 
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica