Sredstva donacije – obnova potresom stradale zgrade crkve Sv. Ane u Rozgi

 

 
 
...............
 
 

Odluku o primanju na znanje izvješća načelnika o namjenski utrošenim sredstvima donacije


Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima donacije


Izvještaj o uplatama donacija i financiranje troškova iz donacija

 
 
Uplate na poseban račun fizičke i pravne osobe na dan 04.10.2021.
 
 
Odluka o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava donacija i prihvatljivih troškova koji se mogu financirati iz sredstava donacija – UREĐENJE SANITARNOG ČVORA U ŽUPNOM DVORU I OBNOVA CRKVE SV. ANE U ROZGI
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica