OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

ZAMJENIK NAČELNIKA
Kruno Stiperski

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
Udruge
   
Javni poziv za udruge
22.3.2021.
 
ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2021. GODINU
04.05.2021.

pozdravNačelnik Općine Dubravica objavio je

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. godinu.

U Proračunu Općine Dubravica za 2021. godinu ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 09/2020) te I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 01/2021) osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren od 22.03.2021. godine do 22.04.2021. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, - za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / DOKUMENTACIJA

IZMJENA GODIŠNJEG PLANA NATJEČAJA  

pozdravOpćinski načelnik Općine Dubravica je dana 13. siječnja 2021. godine donio Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2021. godini iz proračuna Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2021, dalje u tekstu: Godišnji plan) te se temeljem važeće Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu mijenja Godišnji plan na način da se mijenja tabela u prilogu koja je sastavni dio ove Izmjene Godišnjeg plana.

OPŠIRNIJE / IZMJENA GODIŠNJEG PLANA

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2021. godini
13.1.2021.

pozdravOpćinski načelnik Općine Dubravica donio je Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2021. godini iz proračuna Općine Dubravica.
OPŠIRNIJE / GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA

ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2020. GODINU
2.10.2020.

opcinaNa temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", broj 26/15) i članka 32. i 33. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dubravica ("Službeni glasnik Općine Dubravica" br. 4/15), Općinski načelnik Općine Dubravica, dana 02. listopada 2020. godine, donosi ODLUKU O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2020. GODINU.

ODLUKA / OPŠIRNIJE

Javni poziv za udruge
24.8.2020.

opcinaNačelnik Općine Dubravica objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. godinu.

U Proračunu Općine Dubravica za 2020. godinu ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 07/2019) te I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 04/2020) osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren od 24.08.2020. godine do 24.09.2020. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, - za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / DOKUMENTACIJA

IZMJENA GODIŠNJEG PLANA NATJEČAJA
29.5.2020.

Općinski načelnik Općine Dubravica dana 29. svibnja 2020. godine donosi IZMJENU GODIŠNJEG PLANA raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2020. godini iz proračuna Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE / IZMJENA GODIŠNJEG PLANA

ODLUKA


Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2020. godini
16.1.2019.

pozdravOpćinski načelnik Općine Dubravica donio je Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2020. godini iz proračuna Općine Dubravica.
OPŠIRNIJE / GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA

Odluka o dodjeli jednokratne financijske potpore
29.10.2019.
Odluka o dodjeli jednokratne financijske potpore / OPŠIRNIJE


Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. godinu
10.6.2019.
Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. godinu / OPŠIRNIJE


Javni poziv za udruge
23.4.2019.
opcinaNačelnik Općine Dubravica objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. godinu.

U Proračunu Općine Dubravica za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 4/18) osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren do 23. svibnja 2019. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, - za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / DOKUMENTACIJA


Godišnji Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2019. godini
   
Udruge - Društva  
Društveni prostor se može podijeliti na tri glavna područja ili sektore: javni sektor koji se sastoji od javnog vlasništva, s organizacijama i institucijama koje osiguravaju pravni okvir, socijalnu skrb i druge usluge u javnom interesu; privatni sektor ili tržišno gospodarstvo kojeg čine privatno vlasništvo, aktivnosti i institucije usmjerene na ostvarivanje profita te civilni sektor kojeg čine neprofitne organizacije, nevladine organizacije, institucije i aktivnosti zasnovane na građanskim inicijativama.

Aktivnosti civilnog društva pridonose stvarnom oživotvorenju najviših vrednota ustavnog poretka u RH, a to su sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav.

Udruge mogu ispunjavati javne funkcije i zadaće tako što preuzimaju obavljanje nekih socijalnih i društvenih usluga što ih javne institucije ne obavljaju ili to čine manjkavo i neadekvatno, mogu utjecati na donositelje političih mjera i odluka da kvalitetnije reguliraju aktivnosti za koje su zainteresirani, i mogu učiniti neku problematiku predmetom javnog interesa.

Na području Općine Dubravica djeluju sljedeće udruge:
1. KUD "Sveta Ana" Rozga - Limena glazba
Predsjednik udruge: Damir Čanžar,
broj članova: 43

Opširnije...
2. LOVAČKO DRUŠTVO "VIDRA",
Lovački put 9, 10293 Dubravica
Predsjednik Udruge: Ivan Štritof
Broj članova: 77.

Opširnije...
3. PUHAČKI ORKESTAR "ROZGA"
Predsjednica Udruge: Jelena Šoštarec Barbić, prof.
Broj članova:28

Opširnije...
4. KUD "PAVAO ŠTOOS " DUBRAVICA
Predsjednik Udruge: Vlado Stiperski
Broj članova: 63.

Opširnije...
5. UDRUGA VINOGRADARA I PODRUMARA
Predsjednik Udruge: Željko Borošak
Broj članova: 45.

Opširnije...
6. UDRUGA UMIROVLJENIKA
Predsjednik Udruge: Josip Ivanuš
Broj članova:

Opširnije...
7. STRELJAČKI ŠPORTSKI KLUB DUBRAVICA
Predsjednik Udruge: Horvat Drago
Broj članova: 29.

Opširnije...
9. DVD Vučilćevo
predsjednik udruge:Marijan Štritof
broj članova:

Opširnije...
10. DVD Bobovec
Društvo vode predsjednik Tomislav Horvat, zapovjednik Ivica Stanišak i tajnik Kruno Stiperski
broj članova:

Opširnije...
11. DVD Prosinec
predsjednik: Drago Prelec
broj članova: 37

Opširnije...
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica