Vatrogasna zajednica Općine Dubravica

 

 
Vatrogasna zajednica Općine Dubravica osnovana je 9. srpnja 1996. godine.

Među glavne djelatnosti vatrogasne zajednice ubraja se organiziranje pokaznih vježbi gašenja požara u kojima sudjeluju sva vatrogasna društva zajednice te raspodjela sredstava za kupnju opreme ili registraciju vozila.

Osim toga, zajednica u suradnji s pojedinim vatrogasnim društvom, organizira proslavu Dana vatrogasaca na dan sv. Florijana, što je popraćeno procesijom od vatrogasnog doma u Dubravici do Župne crkve, svečanom svetom misom te domjenkom za vatrogasce i mještane u domu organizatora.

Zajednica okuplja 4 dobrovoljna vatrogasna društva: DVD Dubravica, DVD Vučilćevo, DVD Bobovec i DVD Prosinec.

Sadašnju upravu zajednice čine predsjednik Ivica Stiperski, zapovjednik Dragutin Vidmar i tajnik Tomislav Horvat.
DVD Dubravica
DVD Dubravica je osnovano u proljeće 1928. godine inicijativom tadašnjeg općinskog bilježnika Miroslava Pavlinića, uz potporu učitelja Ivana Bašića i trgovca Josipa Tursana. Ubrzo nakon osnivanja, društvu se pridružuje Limena glazba „Rozga“ sa kompletnim članstvom koja prati rad društva. Prvi zadatak novoosnovanog društva bilo je prikupljanje sredstava za nabavku vatrogasne štrcaljke i osnovne vatrogasne opreme. Budući da je društvo bilo vrlo dobro prihvaćeno od strane pučanstva, sredstava su prikupljena još iste godine te je nabavljena štrcaljka na nožni pogon. Posveta je bila veoma svečana, a kuma je bila učiteljica Milka Kokolić.

Unutar društva pokreće se kulturni život osnivanjem tamburaškog orkestra i pjevačkog zbora. Zbor nastupa i van granice Općine, u Zagrebu na priredbi Društva hrvatskih Zagoraca, u Klanjcu, Zaprešiću i drugim mjestima. Razvojem društva nameće se potreba izgradnje vlastitih prostorija budući da su se sastanci društva odvijali u privatnim kućama i gostionicama, a pripreme i vježbe u zgradi stare škole.

1934. godine pokrenuta je stoga akcija prikupljanja sredstava za izgradnju vatrogasnog doma. Odaziv mještana je bio izniman te su prikupljena novčana sredstava, vino za prodaju i drvena građa, a svoj doprinos su dali i žitelji susjednih općina. Gradilište je poklonila Općina Dubravica, a svu voznu i radnu snagu su besplatno darovali članovi društva i ostali mještani Dubravice.
Vatrogasni dom je završen krajem ljeta 1935. godine te dobiva ime hrvatskog svećenika, pjesnika i preporoditelja Pavla Štoosa.

22. rujna 1935. godine završetak izgradnje vatrogasnog doma je proslavljen veličanstvenom smotrom vatrogasaca čitave okolice, a blagoslov je izvršio tadašnji zagrebački nadbiskup dr. Antun Bauer. Kum doma je bio sveučilišni profesor, botaničar i istraživač dr. Ivo Horvat.

Tijekom Drugom svjetskog rata društvo je gotovo zamrlo da bi se nakon 1945. godine ponovo reaktiviralo.

Ususret 50. obljetnici društva (1978. godine), izvršena je sanacija doma, postavljena je izolacija, popravljen krov, nabavljen je novi namještaj, a samo je društvo kadrovski pomlađeno. Prilikom proslave obljetnice društvo dobiva novu vatrogasnu zastavu.

1983. godine društvo nabavlja vatrogasno vozilo, a 1987. godine počinje izgradnja garaže koju su financijski poduprle radna organizacija Drvometal, radna organizacija Dubravica farma te trgovac Franjo Horvat. Samu gradnju su besplatno obavili Martin i Franjo Trbušić te Karlo Stiperski i Drago Sever, uz doprinos članova društva.

U suradnji s Osnovnom školom Dubravica 1985. godine postignut je dogovor o formiranju prve pionirske vatrogasne zajednice.

1989. godine društvo dobiva „Plaketu Općine Zaprešić“, te Diplomu Civilne zaštite Općine Zaprešić kao javno priznanje.

1995. godine započinje organizacija vatrogasnog natjecanja „Kup DVD-a Dubravica“.

21. lipnja 1998. godine društvo je proslavilo 70. obljetnicu postojanja uz mimohod mnoštva vatrogasnih društava i svečanu sjednicu.

U posljednjih desetak godina kontinuirano se ulaže u uređenje prostorija vatrogasnog doma kao i u školovanje mladih vatrogasaca.

Društvo danas broji ukupno 77 članova, od toga 34 aktivno operativnih članova, 21 član vatrogasne mladeži, 13 pričuvnih članova i veterana te 9 žena, a obuhvaća pet naselja Općine Dubravica: Dubravica, Rozga, Sutlanski Lukavec, Lugarski Breg i Kraj Donji.

Društvo danas vode predsjednik Ivica Stiperski, zapovjednik Dragutin Vidmar i tajnik Krunoslav Mikelec.
DVD Vučilćevo
Do 1927. godine područje Općine Dubravica pripadalo je vatrogasnoj zajednici Savske Banovine. U proljeće 1928. osnovano je DVD Vučilćevo. Početak rada društva sastojao se u edukaciji i osposobljavanju članova za gašenje požara priručnim sredstvima, a ujedno je formirana i prva navalna postrojba od dvadesetak članova.

1938. godine kupljen je vatrogasni aparat marke „BMW Rozenbauer“, što je u to doba predstavljalo posljednje dostignuće tehnike, za koji su sredstva skupljena donacijama.

1942. godine otkupljeno je zemljište za izgradnju vatrogasnog doma, ali zbog ratnih događanja gradnja stagnira te je dom dovršen 1953. godine

Društvo je bilo nositelj cjelokupnog kulturnog i društvenog života mjesta pa je tako 1948. godine izveden prvi pučki igrokaz kojeg je režirao dr. Ivan Nemčić, pri čemu su u predstavi sudjelovali sami mještani mjesta Vučilćeva. Tad nastaje i himna sela Vučilćeva koju je ispjevao i uglazbio dr. Ivan Nemčić.

Šezdesete godine donose smjenu generacija, društvo se pomlađuje te dolazi do formiranja novih natjecateljskih ekipa koje postižu niz dobrih rezultata na brojnim natjecanjima.

1981. godine započela je gradnja novog vatrogasnog doma u centru sela na Sutlištu, od čega se kasnije zbog niza razloga odustalo te 1996. počinje obnova starog doma pri čemu je veliku potporu pružila Općina Dubravica.

Društvo danas vode predsjednik Marin Štritof, zapovjednik Mario Čuk i tajnik Mario Štritof.
DVD Bobovec
1947. godine mještani sela Bobovec osnivaju DVD Bobovec. Kako su neki članovi DVD-a ranije bili u sastavu DVD-a Dubravica njihovo je iskustvo pridonijelo pri ustroju društva.

1949. godine društvo je nabavilo agregat, a kompletirana je i ostala vatrogasna oprema. 1955. godine kupljeno je zemljište te izgrađeno vatrogasno spremište.

Tijekom godina kontinuirano se nabavlja potrebna oprema, te dograđuje i uređuje vatrogasni dom, a društvo surađuje sa okolnim vatrogasnim društvima, kao i onima iz Zagreba i Republike Slovenije. Društvo posvećuje posebnu pažnju mladima te kontinuirano raste broj mladih čanova.

Od 2004. godine društvo tradicionalno, tijekom mjeseca srpnja, organizira Kup Bobovec. Od ostalih manifestacija društvo organizira maskenbal, doček Nove Godine, turnir u belotu, a sudjeluje i u organizaciji proslave dana sv. Antuna.

Društvo vode predsjednik Damir Nemčić, zapovjednik Drago Ivanuš i tajnik Kruno Stiperski.
DVD Prosinec
Na poticaj žitelja sela Prosinec 30. ožujka 1980. godine osnovano je DVD Prosinec u čekaonici željezničke postaje Prosinec. Inicijativom gospođe Mime Ivanuš te uz pomoć svih seljana započinje gradnja doma.

Iako je DVD Prosinec najmlađe društvo u Općini Dubravica, znatan je angažman njegovih članova, posebice u školovanju novih vatrogasaca. Osim redovitih aktivnosti, društvo održava pristup prema rijeci Sutli što je potrebno kao dodatan izvor vode u slučaju požara, a sudjeluje i u akciji prikupljanja glomaznog otpada.

12. kolovoza 2000. godine društvo je proslavilo 20 godina postojanja pri čemu je blagoslovljena nova zastava čiji je kum bio nogometaš Robert Prosinečki.

Društvo danas vode predsjednik Drago Prelec, zapovjednik Josip Stiperski i tajnik Oliver Prosinečki.
 
 

 
 
 

 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

ZAMJENIK NAČELNIKA
Kruno Stiperski

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica