Komunalni redar

 

 

 

PRIJAVE ONEČIŠĆENJA CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVICA

Mještani Općine Dubravica mogu prijave za onečišćenje cesta od blata i mulja na području Općine Dubravica (na nerazvrstanoj ili županijskoj cesti) podnijeti Policijskoj postaji Zaprešić na telefon: 01/3310-550 ili na mail: pp.zapresic@mup.hr

Sukladno uputama Policijske postaje Zaprešić potrebno je uz prijavu (može biti i anonimna), koja sadrži opisno podatke o mjestu počinjenja prekršaja i samog prekršaja, priložiti fotografije vozila u prekršaju sa kojih će biti vidljiva registracijska oznaka vozila te fotografija osobe koja upravlja vozilom u trenutku činjenja prekršaja. Na navedeni način će službenici Policijske postaje moći na brz način provesti utvrđenje počinitelja te izdavanje novčane kazne odnosno obveznog prekršajnog naloga.

 


 

 

Komunalni redar Općine Dubravica je SINIŠA REŽIĆ.

Dežurni broj mobitela komunalnog redara: 099 / 3794 - 580

Stanovnici Općine Dubravica mogu putem ovog telefonskog broja, radnim danom od 7:00-15:00 sati dobiti potrebne informacije, podnijeti prijave iz nadležnosti komunalnog redarstva, te stupiti izravno u kontakt s dežurnim komunalnim redarom.

e-mail: opcina@dubravica.hr

Što radi komunalni redar?

Komunalni redar provodi nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu, Odluke o agrotehničkim mjerama, Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti te poduzima mjere sukladno ovlastima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, kao i Zakonom o prekršajima.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu:

Komunalni redar u provođenju komunalnog reda ovlašten je:

1. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
2. izricati mandatne kazne,
3. predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Važni propisi

- Odluka o komunalnom redu

- Odluka o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Općine Dubravica

- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

- Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

- Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće

 
 
 

 
 
 

 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica