OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

ZAMJENIK NAČELNIKA
Kruno Stiperski

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
PROJEKT IZGRADNJE "SLOBODNOSTOJEĆE JAVNO-POSLOVNE GRAĐEVINE U DUBRAVICI"

 

 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNU SLOBODNOSTOJEĆE JAVNO-POSLOVNE GRAĐEVINE U DUBRAVICI
.
U travnju 2019. godine izrađena projektna dokumentacija za izgradnju građevine "Slobodnostojeća javno-poslovna građevina" u Dubravici na k.č.br. 72/2 k.o. Dubravica od projektanta Ured ovlaštene arhitektice Vlatka Ban iz Zagreba, Kneza Borne 30, umjesto srušene stare škole. Do kraja 2021. godine planira se izgradnja javno-poslovne građevine, s ljekarnom i ambulantom primarne zdravstvene zaštite u prizemlju te prostorima za udruge na katu.

U prizemlju građevine predviđena je ambulanta opće prakse i stomatološka ordinacija, prostor za medicinsku sestru, čekaonica i sanitarije za zaposlene i pacijente.

Prostor ljekarne sastoji se od središnjeg prodajnog prostora i pratećih prostorija – laboratorij, praonica posuđa, savjetovalište, skladište lijekova i prostor za voditelja ljekarne.

Na katu su smještene tri zasebne cjeline predviđene za rad udruga sa područja Općine Dubravica.

Svaki od tri cjeline sastoji se od prostora za udrugu, sanitarija za zaposlenike i manjeg spremišta.

Prema važećem Prostornom planu uređenja Općine Dubravica, predmetni zahvat spada u zonu mješovite i javne namjene – M. Građevinska bruto površina prizemlja iznosi 227,57 m2 te prvog kata 227,57 m2, s ukupnom površinom građevine od 455,14 m2.


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica