Usluga ukopa pokojnika

 

 

2022. GODINA

1. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Dubravica2. Suglasnost na cjenik komunalne usluge ukopa pokojnika3. Novi Cjenik komunalnih usluga ukopa pokojnika-15.06.2022.

 


 

Odluka o davanju prethodne suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika isporučitelju Zaprešić doo

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika DUBRAVICA

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Dubravica

CJENIK KOMUNALNE USLUGE UKOPA POKOJNIKA-06.05.2021.

Suglasnost na cjenik komunalne usluge ukopa pokojnika-20.05.2021.

 


ZAPREŠIĆ d.o.o.

 

 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica