PROJEKT

 

 
"Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vinski put"
 Naziv projekta:
"Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vinski put"

Korisnik projekta: Općina Dubravica

Ukupni iznos projekta: 2.651.444,50 HRK (100 % sufinanciran iz Programa ruralnog razvoja, 85% EU, 15% RH)

Kratak opis projekta:


CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj projekta je poboljšanje uvjeta života stanovnika Općine Dubravica te poticanje demografskog razvoja navedenog područja.

Specifični ciljevi:

- Rješavanje problema prometne povezanosti naselja Rozga sa naseljem Pologi

- Poboljšana komunalna infrastruktura naselja i smanjenje troškova održavanja – prometnica će biti rekonstruirana u dužini od 1 659,39 m

- Poboljšanje komunalnih preduvjeta za razvoj gospodarskih i turističkih kapaciteta naselja

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Očekivani rezultati s mjerljivim ishodima su:

1. Unaprjeđena i učinkovita prometna infrastruktura. Indikator: rekonstruirana prometnica Vinski put u dužini od 1 659,39 m.

2. Unaprjeđena prometna povezanost naselja. Indikator: prometnica spaja dva naselja, naselje Rozga i naselje Pologi.

3. Rekonstrukcijom prometnice Vinski put povećati će se razina sigurnosti u prometu, povećati će se razina opremljenosti prometnice te omogućiti lakše, isplativije i efikasnije održavanje u zimskim uvjetima. Indikator: broj vozila u tranzitu povećan za 40%, troškovi održavanja smanjeni za 20%.

4. Unaprjeđenjem prometne infrastrukture biti će olakšan prilaz i održavanje poljoprivrednim površinama (vinogradima), te potaći razvoj turizma. Indikator: povećanje turističke posjećenosti za 10% na godišnjoj razini.

 
 
 
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica