Izgradnja parka za vježbanje u Općini Dubravica outdoor fitness

 

 
 
 
 
Cilj projekta

 Cilj projekta: Izgradnjom i opremanjem parka za vježbanje – outdorfitnessa u Dubravici  unaprijediti sportsku infrastrukturu na slabije razvijenom ruralnom području Općini Dubravica te osigurati uvjete za sigurno i kvalitetno bavljenje sportom na istom. Projektom će se doprinijeti promidžbi sporta, sportskih vrijednosti,  popularizaciji sporta među mještanima te razvoju zdravih navika kroz tjelovježbu, kretanje utjecati na zdravlje pojedinaca i kvalitetu života mještana.

Kroz izgradnju i opremanje parka za vježbanje zadovoljit će se propisani tehnički uvjeti koje sportske građevine trebaju zadovoljavati  kako bi bile odgovarajuće za nesmetano i sigurno odvijanje sportskih aktivnosti korisnika. Provedbom projekta želi se doprinijeti zadovoljavanju potreba osoba koje se bave sportom, sportskom rekreacijom  te  unapređenju infrastrukture i poboljšanju uvjeta za bavljenje sportom na području Općine Dubravica.

Opis projekta

Općina Dubravica  osmislila je projekt „Izgradnje parka za vježbanje u Općini Dubravica“ outdorfitness s ciljem poticanja razvoja sportske infrastrukture na ruralnom području  projektom se želi doprinijeti zadovoljavanju javnih potreba u sportu na ruralnom području, popularizaciji sporta među mještanima, sportskoj promociji Općine Dubravica kao i promociji sporta RH u cijelosti.  

Izgradnja parka za vježbanje uključuje:

  • iskop zemlje za temelje ogradnog zida, sprava za vježbanje i urbane opreme
  • iskop i niveliranje tla
  • ugradnju temelja
  • ugradnju opreme (sprave za vježbanje, urbana oprema)
  • ugradnju antitraumatske podloge
  • popločanje pješačkih površina
  • ugradnju ograde
  • hortikulturno uređenje


U parku za vježbanje će se postaviti ukupno deset sprava za vježbanje od kojih su dvije predviđene za osobe s invaliditetom postavit će se antistresna podloga. U zoni sigurnosti se ne nalaze nikakve veće prepreke koje bi otežale pristup i pokretljivost invalidnih osoba, osoba smanjene pokretljivosti.

Predviđene  sprave za invalidne osobe su: Mini fitness za invalide, Fitness sjedalica za odgurivanje i povlačenje za invalide.  

Preostalih osam sprava koje će se postaviti u parku za vježbanje su: Street workout ljestve, Sklekovi, Paralelna preča, Horizontalno vratilo, Trovisinsko vratilo malo, Kosa klupa dvostruka, Zračna  hodalica i Eliptična hodalica. Površine za vježbanje (sigurnosne zone sprava za vježbanje) izvode se od antitraumatske gumene podloge kojom se omogućuje sigurnost pri korištenju. Urbana oprema ugradit će se 3 klupe s naslonom i 1 koš za otpatke.

 
Ministarstvo sufinancira ovaj projekt u iznosu od 26.545,00 EUR
 
PROJEKT JE SUFINANCIRAN SREDSTVIMA MINISTARSTVA TURIZMA I SPORTA U 2023. GODINI
 
 
 
 
 
O načelniku
Gospodarenje otpadom
Registri Općine Dubravica
Sredstva donacije – obnova potresom stradale zgrade crkve Sv. Ane u Rozgi

 
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica