IZBORI ZA MJESNE ODBORE - 2021. godina

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Općine Dubravica

 
 
1. ZBIRNO - SLUŽBENI REZULTATI


2. MO-DUBRAVICA-ROZGA3. MO-BOBOVEC ROZGANSKI


4. MO-KRAJ GORNJI DUBRAVIČKI


5. MO-VUČILČEVO


6. MO-PROSINEC-DONJI ČEMEHOVEC


7. MO-LUKAVEC-LUGARSKI BREG
 

 

Pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste za IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

1. PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

1. Dubravica-Rozga


2. Bobovec Rozganski3. Kraj Gornji Dubravički-Pologi


4. Vučilčevo


5. Prosinec-Donji Čemehovec6. Lukavec-Lugarski breg
2. ZBIRNE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

1. Dubravica-Rozga


2. Bobovec Rozganski


3. Kraj Gornji Dubravički-Pologi


4. Vučilčevo


5. Prosinec-Donji Čemehovec


6. Lukavec-Lugarski breg

 

 

 

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE DUBRAVICA

DEŽURSTVO NA DAN 29.04.2021.
od 07:00 do 24:00 sati

Zgrada Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3
Tel: 01/ 3399-360
Fax: 01/ 3399-707

Predsjednica: Marija Filić
Mob: 091/ 7539-065

Članica: Silvana Kostanjšek
Mob: 098/548-065

Članica: Karolina Sever Budišćak
Mob: 098/993-3193


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE DUBRAVICA

DEŽURSTVO

RADNI DAN (ponedjeljak-petak)
od 07:00 do 15:00 sati
NERADNI DAN (subota i nedjelja)
17. i 18.04. 2021.
24. i 25.04.2021.
od 10:00 do 12:00 sati

Zgrada Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3
Tel: 01/ 3399-360
Fax: 01/ 3399-707

Predsjednica: Marija Filić
Mob: 091/ 7539-065

Članica: Silvana Kostanjšek
Mob: 098/548-065

Članica: Karolina Sever Budišćak
Mob: 098/993-3193

...................................................................................................................................

Rješenje o imenovanju proširenog sastava OIP Dubravica za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora

 

Objava biračima za izbore za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Dubravica

....................................................................................................................................

1. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Dubravica


2. Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora Općine Dubravica


3. Obavijest-za web


4. Obvezatne upute br. 1


5. Obvezatne upute br. 2


6. Obrasci – od red.br. 1 do red.br. 9

OMS 1,

OMS 2,

OMS 3,

OMS 4,

OMS 5,

OMS 6,

OMS 7,

OMS 8,

OMS 97. Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dubravica

8. Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Dubravica

 

 

Rješenje o imenovanju biračkog odbora

  
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica