LOKALNI IZBORI 2017.

 

 
 
 

 
 

 

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUBRAVICA

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DUBRAVICA

 

 
 

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUBRAVICA

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DUBRAVICA

 
 
 

 
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUBRAVICA
 
PRAVOVALJANA KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DUBRAVICA
 

 
Rješenja o imenovanju biračkih odbora
 
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Dubravica
 
Rješenje o imenovanju proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva
 
OBJAVA BIRAČIMA
 
OBAVIJEST BIRAČIMA
 
RJEŠENJE O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE DUBRAVICA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Ana Stiperski
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica